Ettevõte kinnitab - Siin on turvaline

Eesti Toidutee võrgustiku eestvedajana peab Eesti Maaturimi Ühing oluliseks, et üheskoos käituksime COVID-19 olukorras vastutustundlikult nii iseenda kui oma külaliste suhtes ning anname sellest ka oma külalistele teada. Vajame kõik tänases olukorras kindlustunnet, et oleme hoitud!

Ettevõtte juht kinnitab märgisega SIIN ON TURVALINE, et on ettevõttes teinud omalt poolt kõik, et kaitsta külalisi võimaliku nakkusohu eest ja teenuse pakkumisel on külastaja tervis hoitud.

  • Ettevõtte juht/omanik/pererahvas suhtub vastutustundlikult COVID-19st tulenevatest tervise ja turvalisuse nõuetest ning tagavad, et keegi nohu, köha ega muude haigustunnustega tööle ei tule.
  • Ettevõtte juht/omanik/pererahvas informeerib ettevõtte töötajaid nakkusohust ja tuletab personalile järjepidevalt meelde desinfitseerimise ja puhtuse olulisusest.
  • Teenusepakkuja informeerib külastajat COVID-19 käitumisjuhistest. 
  • Siseruumides viibides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.
  • Desinfitseerimisvahendid asuvad kõigile nähtavates kohtades ning desojaamasid on rohkem, kui minimaalsed nõuded eeldavad.
  • Teenindajad jälgivad külalisi ning kui märgatakse haigustunnustega inimest, palutakse tal koju minna. Seejärel desinfitseeritakse kõik pinnad, mida haigussümptomitega inimene on puudutanud.
  • Teenindajad ei müü selgete joobetunnustega inimestele alkoholi ning joobes isikul palutakse koju minna.
  • Ettevõttes õhutatakse pidevalt siseruume: hoitakse võimalusel aknaid lahti ja kui aknad lahti ei käi, õhutatakse ruume hoides välisuksed avatuna. Tuulutades jälgitakse nii välis- kui sisetemperatuuri.

Ettevõtte juures kirjutatud info SIIN ON TURVALINE annab sellest Teile teada!

          

Siin on turvaline kinnitavad järgmised ettevõtted: