Eesti Toidu pärastlõuna 2016

15. novembril toimus MTÜ Eesti Maaturism eestvedamisel Eesti toidu pärastlõuna, mis sai teoks juba teist aastat järjest.  Eesti toidu pärastlõuna teemad olid:

 • Eesti Toidutee (www.toidutee.ee) ja Läänemere Toidutee (www.balticseaculinary.com)
  arengud ja edaspidised tegevused
  Laivi Mesikäpp, MTÜ Eesti Maaturism toidutee projektijuht

 • Eesti toidupiirkonna valimine
  Kadi Raudsepp, EV Maaeluministeerium

 • Bondens Skafferi (jaotuskeskuse) kogemused Rootsis
  Mange Olsson (Rootsi), kokk ja jaotuskeskuse üks asutajaid
  NB! Tegemist on keskusega, mille vahendusel talunike kasvatatud tooraine jõuab toidupakkujateni

 • Kuidas Lätil õnnestus nö legaliseerida kultuuripärandiga seotud alkoholi pakkumine ja
  müük?

  Asnate Ziemele, Läti maaturismi organisatsiooni „Laucu Celotajs” president

Toimus ARUTELU: Kas toiduvõrgustiku ühine märgis peaks olema kvaliteedinäitaja (kui jah, siis
kuidas seda tagada) või lihtsalt võrgustiku tähis ehk identiteedi kandja?
Kuidas jõuda selleni, et toiduvõrgustiku ühine märgis osutuks määravaks külastajale
ostuotsuse tegemisel?

Koostööpartneri Maamajanduse Infokeskus ülevaatlik kokkuvõte toimunust.

Ettekannete slaidid: