EHE - Ehtne ja Huvitav Eesti

EHE - Ehtne ja Huvitav Eesti

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid. Tunnustatud turismitooteid ja -teenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.

EHE märgisega tunnustatud teenuse pakkuja kohustub juhinduma ökoturismi põhimõtetest ja täitma tootele esitatavaid nõudeid.

EHE märgisega toidupakkumised Eesti Toiduteel