EHE - Ehtne ja Huvitav Eesti

EHE - Ehtne ja Huvitav Eesti

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid. Tunnustatud turismitooteid ja -teenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.

EHE märgisega tunnustatud teenuse pakkuja kohustub juhinduma ökoturismi põhimõtetest ja täitma tootele esitatavaid nõudeid.

EHE märgise kriteeriumid ja taotlusvormid kaasajastati EASi turismiarenduskeskuse toel ja MTÜ Eesti Maaturism eestvedamisel 2014. aastal.

EHE märgisega toidupakkumised Eesti Toiduteel