Culinary Heritage (Kohalik Toidupärand)

Culinary Heritage (Kohalik Toidupärand)

Rahvusvahelise Culinary Heritage kaubamärgi taotlejal peab olema selge seotus oma piirkonnaga, mis tähendab, et taotleja töötab aktiivselt kohaliku elu edendamise nimel serveerides, käideldes või tootes toitu või toiduaineid, mis on:

  • põllumajandus ja aiandussaadustena kasvatatud ja toodetud selles piirkonnas;
  • kalandussaadustena kasvatatud, toodetud või püütud selles piirkonnas;
  • piirkonna kultuuripärandi ja toidukultuuri edasikandjad.

See tähendab, et olgu see siis toitlustusteenuse pakkumine, toiduainete tootmine või töötlemine, tuleb põhiosa toorainetest ning suurem osa toote lisandväärtusest  piirkonnast ja tootel on selge seos selle piirkonna toidutraditsioonidega.

Eristamaks Culinary Heritage (Kohalik Toidupärand) kaubamärgi all pakutavat toitu teistest, tuleb toidupakkujal külastaja tähelepanu juhtimiseks piirkondliku toidutraditsiooniga einetele teha vastav märge. Vähemalt üks neid tingimusi täitev roog peab toitlustusasutuses alati saadaval olema.

Culinary Heritage (Kohalik Toidupärand) kaubamärgi omanik on Rootsi, South East Skåne Committee of Cooperation (SÖSK). Culinary Heritage võrgustiku Euroopa koordinaator esindab kaubamärgi omanikku. Kaubamärgi graafiline kujutis on ühenduse kaubamärgi kaitse all.
Ainult võrgustikku vastu võetud ettevõtetel ja ametlikult kinnitatud lepingupartneril on õigus kasutada kaubamärgi logo.
Eestis on kaubamärgi Culinary Heritage lepingupartneriks MTÜ Eesti Maaturism.

Esimesed Culinary Heritage (Kohalik Toidupärand) märgised Eestis anti üle 30.04.2016 Hiiumaa ettevõtetele. Täna kuuluvad kõik need toidupakkujad ka Eesti Toiduteele.

Culinary Heritage märki kandvad toidupakkujad Eesti Toiduteel

Allikas: Culinary Heritage