Retseptid

Mis teeb toidust rahvustoidu? Ja mis teeb toidust eesti kohaliku toidu?
Kindlasti on tegijaks piirkondlikult kättesaadav kohalik tooraine, mis on kasvanud meie laiuskraadil ja saanud oma maitse just meie päikesest, tuulest ja vihmast. Need on maitsed, mis tulevad meie mustast mullast, samblasest metsast ja paekivisest pinnasest ning mida annavad soolane meri, mage järvevesi ning puhas allikavesi. Ka toiduvalmistamiseks kasutatavad nipid, mis on edasi antud põlvest põlve ja mille mitmekesisust täiendavad kaasaegsed võimalused, toovad esile selle, mis eesti toidule omane – puhta maitse. Ühe piirkonna religioosses eripäras ja kombestikus, mis on olnud suuremal või vähemal määral toidupärandi mõjutajad, väljendub just sellele piirkonnale omane maitserikkus.

“Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta!” Nii on kunagi öelnud Juhan Liiv, Eesti kirjanik ja luuletaja. Hoiame alles oma esivanemate toidupärandit, et globaliseeruvas maailmas säilitada oma identiteet ja anda võimalus ka oma lastele sellest osa saada. Ja mitte ainult lastele, vaid ka kõigile Eestimaa külalistele!

Jagame Eesti rahvustoitude ja Eesti Toidutee ettevõtete retsepte heal meelel ka Teiega! Katsetage kodus või tulge ja kogege Eesti Toiduteel rahvustoite just selliselt nagu perenaised ja kokad neid täna oma piirkonnale omaselt interpreteerivad!

Soovime Teile häid maitseelamusi Eesti Toiduteel!