Eesti Toiduteega LIITUMINE

Hea Ettevõtja!

Kohalikku toitu ja eesti rahvustoite pakkuvate ettevõtjate tegevuse toetamiseks ja turundamiseks on loodud Eesti Toidutee. Eesti Toidutee on üks osa Läänemere äärsete riikide ühisest toiduteest, mis kannab nime Baltic Sea Culinary Routes. Tegemist on projektiga, millesse on kaasatud erinevate riikide erinevad osapooled.

Eesti Toidutee tunnuslause on: Eesti Toidutee – südamega valmistatud eestimaised maitsed.

TOIDUTEE ÜHINE VÄÄRTUS: Pakutav toit on värske, maitsev, kohalikust toorainest ning kohapeal valmistatud.

Kui Sinu südameasjaks on Eesti Toidu ja toidukultuuri edendamine ja/või toidupärandi elus hoidmine, siis oled oodatud liituma Toiduteega! Eesti Toidutee tegevust toetab EV Maaeluministeerium. Kodulehekülge haldab ja projekti koordineerib MTÜ Eesti Maaturism.

Toiduteele kuuluvad ettevõtted on jaotatud nelja kategooriasse:

  • Regulaarselt avatud toidukohad,
  • Toitlustamine ettetellimisel,
  • Kohaliku toidu degusteerimised ja õpitoad,
  • Talupoed.

Toiduteele kuulumise eelduseks on, et ettevõte vastab kriteeriumidele ja on valmis tegema koostööd! Esmalt hindab ettevõtja ise, kas ja millisel määral ettevõte kriteeriumidele vastab.
Ettevõte võib mitme erineva tegevusega olla esindatud mitmes kategoorias.
Et külaline saaks juba Toiduteel ettevõtteid uudistades aimu, kes mida pakub ja kelle kasuks külastusvalikuid teha, selleks tuleb saata meile oma info, mida soovite sobivas kategoorias Toiduteel kajastada. Esitatud info peab olema kättesaadav ka ettevõtte kodulehel/FB-s/blogis vms.

VÄGA OLULINE on teie oma toidupakkumise lugu teie ettevõtte kodulehel/FBs/blogis – kellele, miks, kuidas, millest, kellega, koostööpartnerid jne.

Toiduteel osaleva ettevõttega sõlmime Hea Tahte Koostöölepingu. Sellega sätestatakse ettevõtte õigused ja kohustused ning MTÜ Eesti Maaturism õigused ja kohustused projekti edukaks käekäiguks.
Toiduteel osalev ettevõte kajastab hea tahte märgina oma kodulehel ja muudes turundusallikates (ka näiteks hinnapakkumistes) edaspidi ka Toidutee sümboolikat.

Kõik ettevõtte toiduga seotud tegemised on oodatud Eesti Toidutee uudiste ja/või sündmuste rubriigis! Samuti on võimalus Eesti Toiduteele lisaks ettevõtte infole lisada ka oma retsepte koos piltidega. Saadetud retseptid seotakse ettevõttega ning see suurendab ettevõtja leitavust.

Selleks ei pea te tegema midagi muud, kui meile oma info saatma ja me lisame selle Eesti Toidutee kodulehe vastavasse rubriiki.

Ettevõtte esitlemine ja tegemiste kajastamine Toidutee kodulehel on ettevõtja jaoks täna TASUTA.

Sooviavaldused ja lisainfo:

Eesti Maaturismi Ühing (Eesti Toidutee eestvedaja)
tel +372 600 9999
toidutee@maaturism.ee

Toiduteega liitumise vorm
*
*
*
*
*
*
*
*
Siia lisage vabas vormis tutvustav tekst kliendi jaoks - teie lugu ehk mis on teie eripärad ja miks just teie juurde tulla
*
Siia lisage vabas vormis info, kuidas ettevõte avatud on (aastaringselt või hooajaliselt või teatud kuudel; kas iga päev või teatud nädalapäevadel jne)
*
*
CAPTCHA
Kontrollkood