Põhja-Eesti kohalik toit

Põhja-Eesti kohalik toit

Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise ideeks on toetada Põhja-Eesti kohaliku toidu ettevõtjate koostööd ja arenevat võrgustumist, eristuda turul kohaliku ja kvaliteeti toetava ühismärgisega ning aidata kaasa piirkonna maine kujundamisele läbi kohaliku toidu väärtustamise.

Piirkonna kohaliku toidu märgise toidutoote/-teenuse üldised nõuded:

 • Ettevõtja ja toote seosed piirkonnaga:
  - ettevõte toodab kohaliku toidu tooret või toodet märgise piirkonnas; 
  - vähemalt 50% toormest pärineb märgise piirkonnast;
  - erandiks on põhitoormed, mida ei ole võimalik piirkonnas toota.
 • Abi- ja lisaained:
  - GMO-d sisaldavate toorainete kasutamine on keelatud;
  - toormes või tootes on keelatud kasutada teatud sünteetilisi abi- või lisaaineid.
 • Kohaliku pärandi järgimine:
  - toore või toode seondub piirkonna pärandiga (retsept, tehnoloogia vm).
 • Toorme/toote pakend:
  - pakendi informatiivsus, toorme/toote säilivus ja transpordikindlus;
  - pakendi keskkonnasõbralikkus.
 • Toorme, toote unikaalsus, käsitöönduslik seos, tervislikkus, innovatiivsus jms.

Täpsemalt saab tutvuda märgise kriteeriumite, taotlemise ja märgise omanikega Põhja-Eesti Kohaliku toidu lehel.

Allikas: Põhja-Eesti kohalik toit