Peipsimaa - Toidupiirkond 2017

Peipsimaa Kogukonnaköögi eestvedamisel aastal 2016 kokku tulnud Peipsi Toidu võrgustiku kokkusaamisel Alatskivi lossis võeti vastu Peipsi Toidu Manifest, mis kirjeldab ära Peipsi Toidu järgitavad põhimõtted.

Peipsimaa Maitsete aasta kuulutati välja 1.mail 2017.

PEIPSI TOIDU MANIFEST
Peipsi, Euroopas suuruselt neljas järv, seob järveäärse rahva ühtseks ja omanäoliseks piirkonnaks. Peipsi Toidu võrgustiku liikmed väärtustavad seda eripära ja eristumist Eesti toidumaastikul, et muuta Eesti toidukultuuri rikkamaks.

Viimane jääaeg on vorminud omanäolise piirkonna Peipsi järve ja selle madalike näol. Ürg-Peipsi taandudes ja järveäärse asustuse tekkides on lisaks järveandidele jäänud meile kasutada maa, mis sobib hästi sibula, porgandi ja muu köögivilja kasvatamiseks. Just Ürg-Peipsi ürgsest väest jõudu ammutades on meie esiemad ja -isad kujundanud omanäolise toidukultuuri. Täna leiab siin kilde eesti talupoegade, hõimurahva vadjalaste, setode, vene vanausuliste ja balti-saksa aadlike köögist.

Meie, Peipsi Toidu võrgustiku liikmed, tunneme suurt ühisosa Uue Põhjala köögi väärtustega ja toetame Uue Põhjala köögi manifesti põhimõtteid. Oleme uhked, et kasutame ja väärindame Peipsimaa piirkonna ressursse ning toorainet. Väärtustame oma piirkonna kultuurilist eripära, tootjaid, puhast loodust ning toome esile selle võimalused ja kvaliteedi. Meie toit on tuntud päritolu, tootja näo ja looga.

Rääkides Peipsi toidust, peame oluliseks järgmisi põhimõtteid:

 • Lähtume hooajalisest ja aastaaegu arvestavast toidulauast.
 • Propageerime ja kasutame võimalikult palju säilitusainete- ja keemiavabu tooraineid, eelistades kohalikku tootjat kaugetest maadest tarnijatele. Suurendame seeläbi Peipsimaa piirkonna tootjate motivatsiooni oma tegevust jätkata ning jääda puhta toidu tootjateks ja tarbijateks.
 • Kasutame toidupakkujate menüüdes võimalikult palju Peipsimaalt pärit puhast ja kvaliteetset toorainet ning need toidud on eraldi tähistatud.
 • Pöörame tähelepanu Peipsimaale iseloomulikule köögiviljakasvatusele ja väärtustame Peipsi sibulat kui kohaliku kultuuri osa.
 • Väärtustame Peipsi järve elukeskkonnana, kalureid Peipsimaa piirkonna kultuurikandjate ning ühendajatena, samuti kohalikku kala- ja kalastuskultuuri laiemalt. Toetame kalureid, kasutades kohalikku kala imporditud kala asemel, maksame kalurile õiglast tasu, väärindame kala kui toorainet ja oskame põhjendada ka tema hinda lõpptarbija jaoks.
 • Pöörame suuremat tähelepanu Peipsi kalaliikidele ja nende väärindamisele (soolamine, suitsutamine, külmsuitsutamine, marineerimine, konservimine jne). Kasutame toidupakkujate menüüdes rohkem värsket hooajalist kala.
 • Kasutame võimalikult palju meie metsade, rabade ja soode saadusi, mis on tervislikud, vitamiinirohked ning eristuvad. Lähtume säästva majandamise põhimõtetest.
 • Kogume piirkonna toidupärandit, kaasates nii kohalikke elanikke kui mäluasutusi, inspireerimaks ettevõtjaid tooma turule kohalikul omapäral põhinevaid uusi tooteid, pakkuda temaatilisi menüüsid jne.
 • Teavitame oma võrgustikust, väärtustest ja tegemistest oma kogukondi ja kohalikke omavalitsusi ning meedia kaudu avalikkust. Kaasame oma piirkonna tootjaid, toidupakkujaid, loomakasvatajaid, kalureid, memmesid-taate, koole, lasteaedu jt, et oleksime mitmekesisemad, laiema liikmeskonnaga, avatuma silmaringiga.
 • Teeme koostööd teiste toiduvõrgustikega, et toetada regionaalset identiteeti, hoida ja näidata piirkonna kultuuritraditsioone ning tõsta seeläbi tarbijate teadlikkust.
 • Seome Peipsimaa toidu ühtseks tervikuks, väärtustades paikkondade omapära ja ühtset kultuuriruumi.

Soovime häid maitseelamusi PEIPSIMAAL!


Fotod Peipsimaa maitsete aasta väljakuulutamisest 01.mail 2017.