Lahemaa Mesi

OÜ Lahemaa Mesi põhitegevuseks on mee tootmine ning Eesti kliimale sobivate Kraini rassi mesilaste kasvatamine.

Avatud: iga päev 09:00-18:00


OÜ Lahemaa Mesi nime all tegutsevad mesinikud Madis ja Andres. Põhitegevuseks on mee tootmine ning Eesti kliimale sobivate Kraini rassi mesilaste kasvatamine. Kraini mesilasemasid kasvatatakse peamiselt oma mesila tarbeks, kuid vähesel määral ka teistele mesinikele. Mesilasperesid on kokku 100 ning mesilagrupid asuvad peamiselt Lääne-Virumaal. Lahemaa mesilaste peamised korjealad on Natura 2000 looduskaitsealadel ning Lahemaa Rahvuspargi territooriumil, ulatudes nii Haljala-, Loksa- kui Kadrina valla piiridesse. Korjepiirkonda iseloomustavad looduskaunid metsad, rabad ja nõmmed, kus põhilisteks meekorje taimedeks on erinevad õistaimed ning kanarbik.
Tulevikuplaanideks on mesila laiendamine kasutades kogemusi ning uuenduslikku ja edasipürgivat mõtlemist.

*
*
*
*
*