Orjaku külamaja suvekohvik

Orjaku on tänapäeval Kassari saare läänepoolne ala, kuid veel keskajal oli Orjaku omaette väike saar, nagu seda olid ka naabrid – Hiiumaa, Kassari, Puulaid ja Reigi saar. Kassarit eraldab Hiiumaast Käina laht.

Suvel pole Kassaris igav mitte!
Kassari Kultuurineljapäevade (KKNP) sarja raames toimub mai keskpaigast kuni septembri keskpaigani igal neljapäeval erinevaid sündmusi ja ettevõtmisi üle Kassari saare.

Suvel on avatud Orjaku külamaja suvekohvik!

*
*
*
*
*